Tuesday, May 11, 2010

Aktiviti May 2010
Setelah mengambil kira masalah kawalan serangga. Kami mengambil keputusan menggunakan pam semburan elektrik sebagai langkah terbaik. Dengan keluasan kawasan tanaman agak luas dan tenaga kerja yang terhad langkah ini amat bertepatan.

Pakej 1000 pokok dan 2000 pokok

Iklaneka