Tuesday, April 7, 2009

Plan kedua Hotcili
Kami memulakan dengan penyediaan tapak. Tanah diratakan kemudian kawasan dipagar supaya tanaman tidak diserang oleh haiwan. Penyedian tapak sangat penting supaya aktiviti akan datang berjalan dengan lancar. Perancangan tapak mesti dibuat dengan teliti supaya kawasan dapat dimanafaatkan dengan sebaik mungkin.

Pakej 1000 pokok dan 2000 pokok

Iklaneka